Wat zeggen honden met hun ogen?

De ogen zijn een belangrijk onderdeel van de communicatie voor honden. Waar mensen graag oogcontact zoeken, doen honden dat onderling vaak juist niet. Maar die mooie ogen zeggen nog veel meer!

Wegkijken en aanstaren 

Het wegkijken is een signaal voor honden dat ze geen confrontatie zoeken. Ze maken hiermee dus duidelijk dat ze geen kwaad in de zin hebben. Strak aankijken daarentegen wordt juist als confronterend ervaren. Bijvoorbeeld als hond A op een bot ligt te kauwen en hond B volgens hem te dichtbij komt kan het zijn dat hond A strak naar hond B kijkt om hem duidelijk te maken hem met rust te laten, terwijl hond B wegkijkt om duidelijk te maken dat hij geen conflict wil. De rest van de lichaamshouding van deze honden zal dit bevestigen, niet alleen de ogen.

Oogwit

Wanneer het oogwit van de hond te zien is kan dat soms betekenen dat je op moet letten. Neem hierbij wel zijn hele houding en de  situatie mee. Een hond die ook om zich heen kijkt en zijn oren naar achteren heeft liggen zal zich waarschijnlijk niet op zijn gemak voelen en ruimte nodig hebben. Hangt hij met zijn kop over een lekker bot heen terwijl er oogwit zichtbaar is, dan wil hij waarschijnlijk niet dat je dichterbij komt. Wanneer een hond wegkijkt om verder conflict te vermijden is het oogwit vaak ook zichtbaar.

Honden en mensen

De meeste honden hebben geleerd dat het aankijken wel geaccepteerd wordt. Sterker nog, we leren ze vaak dat dit gewenst gedrag is, bijvoorbeeld tijdens een training of wanneer we ze aaien als ze oogcontact met ons zoeken. En zelfs dan zie je dat een hond die stress ervaart zijn ogen afwend als kalmeringssignaal, bijvoorbeeld als hij een standje krijgt van de eigenaar.

Bij vreemde honden is het echter beter om niet direct oogcontact te maken. Niet alleen omdat je de hond niet kent en dus ook niet weet hoe hij opgevoed is, maar ook omdat de meeste honden mensen pas aankijken als ze zich wat meer vertrouwd bij hen voelen. Het kan dus als bedreigend ervaren worden.

Wil je kennis maken met een vreemde hond? Maak dan geen direct oogcontact, maak je wat kleiner als de hond het spannend vindt en laat hem naar jou toe komen in plaats van andersom. Maak geen onverwachte bewegingen en ga niet over hem heen hangen. Heeft de hond geen zin? Laat hem dan met rust.  

Meer lezen over huisdieren? Meld je aan voor ons E-magazine!

Over de schrijver
Reactie plaatsen